NEWS

RMH Polska nowa strona internetowa

Nowa strona internetowa prezentuje RMH- ROHRWERK MAXHÜTTE POLSKA Sp.zo.o. jako nowoczesną ...

Więcej...

Wizja koncernu RMH

Rohrwerk Maxhütte GmbH wraz ze swoimi zakładami produkcyjnymi ulokowanymi w Niemczech, Polsce i Chorwacji, stanowi część koncernu Max Aicher. Koncentrujemy uwagę na jakości, technologii i samym procesie technologicznym. Nad realizacją założonych celów czuwa wspólnie personel pracowniczy i kadra kierownicza. Wizja koncernu RMH odzwierciedla założenia przedsiębiorstwa, jest naturalnym i nadrzędnym celem. Oczywistym jest dla nas przestrzeganie prawa oraz wartości etycznych.

WSPÓŁPRACA
Podstawę naszej pełnej zaufania współpracy stanowią partnerskie relacje. Kierujemy się nimi w kontaktach z naszymi klientami oraz dostawcami.

CZŁOWIEK
W centrum naszej działalności znajduje się człowiek. Najwyższym dla nas priorytetem jest traktowanie naszych pracowników z szacunkiem. Troszczymy się o ich zdrowie i bezpieczeństwo.

ODWAGA
Działamy energicznie i odważnie, lecz nie nierozważnie. Poszukujemy nowych rozwiązań, jesteśmy innowacyjni, samokrytyczni i konsekwentnie dążymy do celu.

RYNEK
Na pierwszym miejscu stawiamy klienta i jego potrzeby. Z uwagą śledzimy rozwój sytuacji na rynku oraz panujące na nim trendy. Reagujemy szybko i elastycznie na zachodzące zmiany.

MAKSIMUM
Działamy długookresowo ze świadomością proekologiczną. Dbamy o zasoby naturalne i kładziemy nacisk na najwyższą jakość. Jesteśmy ukierunkowani na osiągnięcie długoterminowych celów. Naszą aktywność cechuje odpowiedzialność.