Ochrona danych

Odpowiedzialność za treść

Zawartość tej strony internetowej została sporządzona z najwyższą starannością. Jednakże nie bierzemy odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność treści.

Prawa autorskie

Administrator niniejszej strony internetowej zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań zmierzających do zachowania i przestrzegania praw autorskich innych osób do dzieł stworzonych samodzielnie, bądź nieobjętych licencją. Sporządzone przez administratora treści na prezentowanych stronach internetowych podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Kopiowanie, opracowywanie, rozpowszechnianie, względnie każdy innych sposób wykraczający poza granicę praw autorskich , wymaga pisemnej zgody poszczególnych autorów lub wykonawców. Pobieranie i kopiowanie informacji znajdujących na stronach dozwolone jest wyłącznie do celów prywatnych. Zabrania się wykonywania tych czynności w celach komercyjnych.

Ochrona danych

Każdy obywatel posiada konstytucyjnie zagwarantowane prawo do samodzielnego określenia zakresu wykorzystania jego danych osobowych.
Z tego powodu jesteśmy zobowiązani  do ochrony  danych , jakie powierzają nam Państwo podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Z uwagi na powyższe, chcielibyśmy Państwu zademonstrować, jakiego typu dane posiadamy, co się z nimi dzieje oraz jakie środki bezpieczeństwa zostały przez nas podjęte, celem uniknięcia niezgodnego z prawem wykorzystania informacji dotyczących danych osobowych.

Zakres ważności

Niniejsza deklaracja o ochronie danych osobowych odnosi się do całej witryny internetowej, z wyjątkiem stron innych oferentów, do których linki dostępu znajdują się na naszych stronach.

Środki bezpieczeństwa

Wszyscy pracownicy naszego przedsiębiorstwa zostali przeszkoleni zgodnie z  Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Bundesdatenschutzgesetz)  oraz zobowiązani do zachowania poufności danych. Nasz dział IT stale dostosowuje techniczne środki bezpieczeństwa do aktualnych warunków i wymagań, a cały proces podlega nieustannej kontroli.

Rejestracja

Za każdym razem, kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej, oraz przy pobieraniu danych, proces ten jest zapisywany i przechowywany na naszym serwerze w pliku „Protokół” według następującej procedury:

· adres IP
· strona, z której został zainicjowany plik
· data i godzina
· typ i ustawienia przeglądarki internetowej
· system operacyjny
· odwiedzone przez Państwa strony
· przesłana ilość danych
· status dostępu (plik przeniesiony, nie znaleziono pliku itp.)

Z powyższych danych generowane są statystyki, które pomagają nam lepiej dopasować nasz portal internetowy do Państwa potrzeb. Z procesów tych nie są pozyskiwane i przekazywane dane osobowe osobom trzecim.

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych użytkownik uprawniony jest za pośrednictwem wniosku do bezpłatnego uzyskania i korygowania swoich danych osobowych. Dodatkowo zgodnie z postanowieniami ustawowymi użytkownicy, po uprzednim zgłoszeniu pisemnym, mają również prawo do blokady i usunięcia swoich danych osobowych.

Pliki „Ciasteczka”

Aby rozszerzyć zakres funkcjonalności naszej strony internetowej i ułatwić jej użytkowanie, stosujemy tzw ”ciasteczka” (ang. cookies). „Ciasteczka” umożliwiają zapis na Państwa komputerze danych  uzyskanych przy uruchomieniu naszej strony internetowej. Istnieje możliwość uniknięcia zapisywania „ciasteczek” na Państwa komputerze poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień w użytkowanej przeglądarce internetowej. Może to jednak doprowadzić do ograniczenia zakresu funkcjonalności naszej strony.

Źródło: kluge-recht.de

Przetwarzanie danych osobowych

W kilku miejscach strony internetowej oferujemy Państwu możliwość kontaktu z naszą firmą. Uzyskane w ten sposób dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do celów, dla których zostały nam przekazane. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

Zmiany do Ustawy o Ochronie Danych Osobowych

 przypadku nowelizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, dokonamy stosownych aktualizacji na naszej stronie.