NEWS

RMH Polska nowa strona internetowa

Nowa strona internetowa prezentuje RMH- ROHRWERK MAXHÜTTE POLSKA Sp.zo.o. jako nowoczesną ...

Więcej...

Produkcja

Rury do każdego obszaru zastosowań

Sukces naszych klientów, oprócz standardowych rozwiązań najwyższej jakości, tworzą również produkty dopasowane do indywidualny potrzeb. Pomagamy klientom wdrażać innowacje dzięki naszym pomysłom, naszemu know-how oraz naszemu zaangażowaniu. Podnosimy zdolność konkurencyjną naszych klientów dzięki wydajnym produktom i procesom, nowym tworzywom, obszernemu wachlarzowi usług oraz optymalnym rozwiązaniom. Ponadto sami stawiamy sobie wymagania, aby w każdym obszarze naszej działalności należeć do najlepszych. Innowacje cechują zatem każdy obszar naszej zawodowej aktywności. Wspólnie z naszymi klientami analizujemy wszelkie potrzeby, aby opracować optymalne rozwiązania dotyczące techniki i kosztów.

Produkcja rur metodą walcowania na gorąco

Wytwarzanie rur metodą walcowania na gorąco odbywa się w procesie utwardzania za pomocą ławy przepychowej. Jako materiał wsadowy stosowane są wysokiej jakości kęsy kwadratowe, które dzielone są na wlewki za pomocą nożyc do kęsów lub pił z twardego stopu. Wlewki podgrzewane są w piecu z zasilaczem talerzowym, a temperaturę obróbki - optymalną dla poszczególnych klas stali - osiągają w piecu karuzelowym. Wlewki po wyjęciu z pieca są kalibrowane, usuwana jest z nich zgorzelina, a następnie w prasie dziurującej przekształcane są w tuleje rurowe. W odbojnicy tuleja zostaje wydłużona o ok. 80%.

Proces walcowania odbywa się z wykorzystaniem trzpienia walcarki, którego długość wynosi 15,5 m. Po uformowaniu tulei rurowej trzpień zostaje usunięty na odbojnicy z siłą uderzenia 138 T.

Wytworzona rura jest lekko rozszerzana w walcu walcarki luźno prowadzonym w obudowie pomiędzy walcami, a trzpień walcarki jest następnie wyciągany. Na pile do cięcia na gorąco odcinane jest dno i tylne zakończenie rury. Rury są podgrzewane do temperatury walcowania optymalnej dla poszczególnych klas stali. Podgrzewanie odbywa się w piecu z trzonem belkowym i wspierane jest przez ogrzewanie indukcyjne.

Walcowane w nowoczesnej technologii rury bez szwu są w zakresie średnicy zewnętrznej od 21,3 mm do 139,7 mm. Proces ten prowadzony jest na walcarce kalibrującej z 6 klatkami walcowniczymi i z wykorzystaniem walcarki redukującej, posiadającej 28 klatek walcowniczych. Cały proces walcowania przeprowadzany jest z wykorzystaniem komputerowego sterowania i kontroli komputerowej, co pozwala zagwarantować najwyższą dokładność procesu i jakość powstałych w nim produktów. W produkcji rur metodą walcowania na gorąco stosowane są linie urządzeń wykańczających, do których trafiają wszystkie rury, a następnie rury sprawdzane są pod względem ewentualnych wad powierzchniowych oraz szczelności. Następnie są cięte na wymagane długości, pakowane odpowiednio do zleconego zamówienia i wysyłane.

Do magazynu wysyłkowego transportowane są zarówno rury „czarne”, nadające się do gwintowania, jak rury gwintowane nowoczesną narzynką do gwintów, z gwintem i/lub mufą.

Rury przeznaczone do sprzedaży jako rury ocynkowane, zostają poddane cynkowaniu ogniowemu we własnej instalacji. Zakład Maxhütte jest jedynym producentem rur w całej Europie, który może Państwu zaoferować rury z własnej cynkowni.

Produkcja rur metodą walcowania na zimno

Rury walcowane na zimno mogą być wytwarzane w bardzo wąskiej tolerancji wymiarowej i cechują się bardzo dobrymi właściwościami powierzchni. Do produkcji tego typu rur Maxhütte stosuje dwie procedury obróbki plastycznej na zimno: walcowanie pielgrzymowe rur na zimno oraz ciągnienie na zimno. Przed rozpoczęciem procesu obróbki plastycznej na zimno rury poddawane są odpowiedniej obróbce cieplnej, a na życzenie są również nawęglane. Następnie dokonywana jest obróbka wstępna rur w pełni zautomatyzowanej wytrawialni, trawienie w kwasie solnym oraz fosforanowanie. Po obróbce plastycznej na zimno rury poddane zostają obróbce cieplnej w zależności od zleconego zamówienia a następnie podlegają procesowi wykańczania. W dalszym etapie przechodzą kontrolę jakości, są pakowane odpowiednio do zleconego zamówienia i zwalniane do wysyłki.

Walcowanie pielgrzymowe rur na zimno

W trakcie walcowania pielgrzymowego rur na zimno przeróbka plastyczna rur odbywa się z wykorzystaniem stałego trzpienia raz dwóch walców ustawionych w jednej klatce walcowniczej, które są kalibrowane w celu stopniowego zmniejszenia przekroju w zadanym odcinku rury aż do wymiaru gotowej rury. Redukowanie średnicy rury do wymiaru rury gotowego następuje bezstopniowo. W tym procesie walcowania średnica rury zmniejszana jest w trakcie ruchu posuwisto – zwrotnego klatki walcowniczej urządzenia aż do osiągnięcia pożądanej średnicy zewnętrznej i grubości ścianki.

Ciągnienie na zimno

Przed zasadniczym procesem ciągnienia rur na zimno rury zostają przygotowane poprzez zakucie jednego końca. Zasadniczy procesu ciągnienia rur odbywa się na ciągarce ławowej. Chwytak ciągarki ławowej łapie zakutą końcówkę rury i ciągnie ją z maksymalną siłą ciągnienia 50 T. Do osiągniecia wymagalnej średnicy zewnętrznej przetwarzanej rury stosuje się ciągadło o odpowiednio dopasowanej średnicy.

Obróbka cieplna

Rury walcowane na gorąco i rury walcowane na zimno poddawane są obróbce cieplnej w zależności od zapotrzebowania. Stosowane u nas piece przelotowe pozwalają spełniać oczekiwania klientów pod względem struktury materiału, właściwości mechanicznych oraz stanu powierzchni.

Produkty | Branże | Rynki

Do kluczowych kompetencji zakładu Maxhütte należy produkcja i obróbka rur bez szwu. Zakład produkcyjny Maxhütte w Sulzbach-Rosenberg zaopatruje międzynarodowych klientów z branży motoryzacyjnej, przemysłowej i energetycznej. Zintegrowany łańcuch wartości obejmuje opracowanie rozwiązań począwszy od produkcji stali i rur, a skończywszy na technice powierzchniowej i obróbce . O właściwościach naszych produktów decyduje już sposób wytworzenia materiału wstępnego, według indywidualnego zamówienia. Wyprodukowane z niego wysokiej jakości rury stalowe walcowane na gorąco i zimno nadają się do różnorodnych wymagających zastosowań. Wysoką przydatność naszych produktów uzupełniamy dzięki ścisłej współpracy z naszymi klientami, za pomocą indywidualnie określanych usług logistycznych i serwisowych.

Produkty

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco
wymiary od 21,3 do 139,7 mm oraz
grubości ścian od 2,3 do 13,0 mm
Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno
wymiary od 4,0 do 120,0 mm oraz
grubości ścian od 1,0 do 11,0 mm

Obszary zastosowań:
rury hydrauliczne, rury kotłowe, rury na łożyska toczne, precyzyjne rury stalowe, rury specjalne

Tworzywa:
stale do nawęglania i ulepszania cieplnego, stale konstrukcyjne, stale żarowytrzymałe i stale drobnoziarniste, stale na łożyska toczne

Normy:
normy europejskie (EN), normy międzynarodowe (ASTM, ASME), normy dostosowane do specyficznych potrzeb klienta

Branże

Rohrwerk Maxhütte zaopatruje klientów w poniższych branżach

Chart - RMH Sectors

Rynki

Portfolio klientów Rohrwerk Maxhütte można dziś podzielić na 3 regiony

Chart - RMH Markets