NEWS

RMH Polska nowa strona internetowa

Nowa strona internetowa prezentuje RMH- ROHRWERK MAXHÜTTE POLSKA Sp.zo.o. jako nowoczesną ...

Więcej...

Środowisko naturalne

Rohrwerk Maxhütte ma ogromne doświadczenie w trosce o zasoby naturalne i w ochronie środowiska naturalnego. Chcemy mieć swój pozytywny wkład w kreowaniu bezpiecznej przyszłości. Chcemy nieustannie krzewić świadomość wśród pracowników, dostawców oraz klientów we wszystkich aspektach ochrony środowiska.

Proekologiczne projekty obejmują całą paletę produktów oraz wszystkie etapy produkcji. Uwzględniony jest przy tym cały cykl życia produktu, od wykorzystania surowca, poprzez rozwój produktów, produkcję i użytkowanie produktu, aż po jego utylizację i recykling. Równorzędnymi celami koncernu jest zintegrowana ochrona środowiska naturalnego we wszystkich obszarach działalności Rohrwerk Maxhütte w procesie wytwarzania produktu najwyższej jakości oraz zapewnienie maksymalnego zadowolenia klienta przy najwyższym poziomie bezpieczeństwa pracowników.

  • Absolutnie oczywistym jest dla nas przestrzeganie przepisów prawa.
  • Przedsięwzięcia w zakresie zarządzania ochroną środowiska podejmowane przez Rohrwerk Maxhütte opierają się na środkach prewencyjnych oraz ocenie produktów i zasobów pod kątem proekologicznym.
  • Nasz controlling środowiska dostarcza kluczowe dane o przedsiębiorstwie, dzięki którym są podejmowane środki zapobiegawcze służące ciągłej redukcji zanieczyszczenia środowiska.